Mennyttä muistellen

Messykylän osasto perustettiin 29.10.1944 nimellä SN-Seuran Messukylä-Valtakirja Uusikylä-Vehmainen osasto. Seuran ensimmäisissä säännöissä paikallisosastot toimivat suoraan keskusjohdon alaisina. Osastoja ei rekisteröity, vaan ne toimivat keskusseuran valtakirjalla, jollaisen myös Messukylän osasto sai.

Jäsenmäärä kasvoi ensimmäisinä vuosina voimakkaasti ja heitä oli laajalta alueelta. Tästä aiheutui uudelleenjärjestelyjä uusien osastojen muodossa. Uudenkylän osasto perustettiin v.1946, Vehmainen v.1951 ja uusien lähiöiden syntymisen myötä Kaukajärvi 1973 sekä Hervanta 1976.

Kylä- tai kaupunginosaosastot olivat arkikäytännön sanelemia ratkaisuja koko maassakin. Kulkuyhteydet olivat suurelta osin polkypyörän varassa, joten etäisyydet pyrittiin pitämään kohtuullisina. Suuri jäsenmäärä puolestaan antoi kuitenkin todelliset toimintamahdollisuudet kylä- ja kaupunginosayhdistyksille.

Messukylän osaston toiminta noudatti koko seurassa tuttua kaavaa. Ensimmäiset vuodet olivat voimakasta jäsenmäärän ja toiminnan nousun kautta, jonka jälkeen toiminta tasaantui. Luonteenomaista osaston toiminnalle vuosikymmenien aikana oli yhteistyö muiden osastojen kanssa. Toiminnallisesti varsin hiljaisia kausia seurassa olivat 1950 ja 1960-luku, mutta 1970-luvulla toiminta taas vilkastui.

Neuvostoliiton siirryttyä historiaan on kehitys tehnyt täyden ympyrän sikäli, että osastoja on yhdistetty ja ollaan palattu lähelle alkuperäistä kokoonpanoa. Vain Uudenkylän ja Hervannan osastot jatkavat edelleen omina osastoinaan.

Toimintaa vuosien varrelta

Vuosien varrella osastolla on ollut hyvin monenlaista toimintaa. Alusta lähtien olivat mukana erilaiset juhlat ja valistustilaisuudet. Sinänsä jaottelu on hieman keinotekoinen, yleensä kyse oli kummastakin. Ohjelmaan kuului yleensä Neuvostoliiton eri elämänalojen esittelyä ja lopuksi tunti tanssia. Monelle jälkimmäinen saattoi olla tilaisuuden tärkein anti. Sodan aikana tansseja ei ollut voinut järjestää, joten nuoremman väen oli otettava vahinko takaisin.

Elokuvat olivat nekin mukana jo 40-luvun lopulta lähtien. Elokuvissa käynti kuuluikin sodan jälkeen suomalaisten mieliharrastuksiin. Neuvostoelokuvat kuitenkin olivat luku sinänsä, sillä yleisöä ne eivät suuresti kiinnostaneet. Messukylässä elokuvia päästiin ensimmäisen kerran esittämään huhtikuussa 1949 Messukylän työväentalossa.

Mielenkiintoinen kokeilu oli elokuvan esittäminen Messukylän urheilukentällä ulkoilmaesityksenä. Yleisömenestys kuitenkin jäi vaatimattomaksi, vaikka esitykseen olikin vapaa pääsy. Vähäisestä yleiömenestyksestä huolimatta elokuvien esittämistä sitkeästi jatkettiin aina 1980-luvulle saakka.

Matkailu

Merkittävä toimintamuoto koko seurankin osalti oli Neuvostoliiton matkailu. Messukylän osastolle se oli leimaa antava piirre varsinkin 1970- ja 80-luvulla. Osastolla oli jopa oma matkailujaosto. Seuran toiminnan ensimmäisen vuosikymmenen aikana Neuvostoliittoon ei varsinaisia turistimatkoja tehty. Ensimmäiset varsinaiset turistimatkat Neuvostoliittoon päästiin tekemään vasta 1950-luvun lopulla. Varsinaista kulta-aikaa oli 1970-luku. 1980-luvun lopulla osasto pyrki elvyttämään matkailua solmimalla Matkasilta Oy:n kanssa asiamiessopimuksen. Sopimuksen perusteella osasto välitti Matkasilta Oy:n matkoja saaden palkkion välittämistään matkoista. Neuvostoliiton murroksen johdosta neuvostomatkailun aika alkoi kuitenkin olla ohi ja edellisen vuosikymmenen "ryntäys itään" ei toistunut.

Pyöreitä vuosia

Osasto täytti sykysyllä 2015 70 vuotta. Varsinaisia syntymäpäiviä ei järjestetty, merkkivuotta juhlittiin yhdessä muiden alueen osastojen kanssa Suomi-Venäjä-Seuran 70 vuotisen taipaleen merkeissä.

Kuutta vuosikymmentään osasto vuonna 2004 juhli. Uudenkylän Tapiolassa 31.10.2004 vietetty 60-vuotisjuhla onnistuikin mainiosti arvokkaan ja lämminhenkisen ohjelman puitteissa.

Juhlan aloitti Eduard -kvartetti. Juhlapuheen piti SVS:n 2. varapuheenjohtaja Raija Rönkä-Nieminen. Juhlan juontajina toimivat osaston silloiset osaston puheenjohtaja Tuomo Silvasvuori ja varapuheenjohtaja Anja Tuomisto.

Eduard-kvartetti

Juhlayleisöä ilahduttivat myös Rimma Makarovan tanssiryhmä Rio Dancen tytöt tansseillaan ja Venäläisen klubin kansanlauluryhmä Mehiläiset.

Rio Dancen viehättävät lumihiutaleet (osa ryhmästä)

Mehiläiset (osa ryhmästä)

Alkuuun | Ajankohtaista | Hallinto | Matkan varrelta |
Linnoitusadoptio | Seurahistoriaa Pirkanmaalta | Jäseneksi | Kehykset
Suomi-Venäjä-Seura | Messukylän osasto